ماه: اکتبر 2021

پاداش نوزاد ، مالیات بر درآمد ، اجاره و کارگران فصلی: همه یارانه ها در ماه اکتبر پرداخت می شود

[ad_1] پاداش نوزاد ، پاداش حقوق Irpef و پاداش کار فصلی برخی از یارانه های پرداخت شده در ماه اکتبر است. جایزه نوزاد پرداخت پاداش نوزاد از 10 تا 18 اکتبر انجام می شود. این مزایایی است که ماهانه برای کل مدت اولین سال تولد کودک یا فرزندخواندگی یا اجاره به رسمیت شناخته می شود. …